× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ w Hajnówce

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Nowokorninie - Przychodnia Rejonowa Nr 1

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet medycyny szkolnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna szkolna

Zakres świadczonych usług:Adres

85-682 92 02
Nowokornino 147
17-200 Hajnówka

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1